หน่วยวัด “หุน” คืออะไร – VS Steel 1999

หน่วยวัด “หุน” คืออะไร

“หุน” มาจากมาตรา ชั่ง ตวง วัด ความยาวหรือความหนาของวัสดุสิ่งของต่างๆของจีนโบราณ 1 หุน = 1 ใน 8 ส่วนของหน่วยนิ้ว (1 หุน = 1/8 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว = 8 หุน)